خرید املاک و آپارتمان برای فروش در کادیکوی

10 Properties Found
SEARCH PROPERTY
Elite apartments with luxury facilities in kadikoy RG-444
Price $182,298

RG-444- آپارتمان های ممتاز با امکانات لوکس در کادیکوی


luxury apartment project in asian istanbul with facilities RG-443
Price $291,861

RG-443- پروژه آپارتمان لوکس در استانبول آسیایی با امکانات


Mina towers RG-423
Price $177,037

RG-423- ویژگی های لوکس در قلب استانبول آسیایی


Evin park Kadikoy RG-421
Price $179,056

RG-421- آپارتمان های لوکس با سرمایه گذاری بالا در کادیکوی


direct investment approach on bagdad avenue RG-407
Price $558,000

RG-407- رویکرد سرمایه گذاری مستقیم در خیابان بغداد


different culture business life in asian side of istanbul RG-406
Price $249,807

RG-406-فرهنگ متفاوت زندگی تجاری دریک پروژه


an elegant project has bosphours view in kadikoy istanbul RG-370
Price $191,000

RG-370- پروژه ای زیبا با نمای بُسفُر در کادیکوی استانبول


reward yourself with this amazing life in kadikoy RG-346 
سیستم خانه فوق هوشمند

RG-346- با زندگی شگفت انگیز در Kadıköy، به خود پاداش دهید

$203,808
نمایش جزییات
reward yourself with this amazing life in kadikoy RG-346 
Price $203,808

RG-346- با زندگی شگفت انگیز در Kadıköy، به خود پاداش دهید


ready to move apartments at kadikoy in istanbul RG-320
در سمت آسیایی استانبول

RG-320- آپارتمانهای آماده برای انتقال درkadikoy شهراستانبول

$138,000
نمایش جزییات
ready to move apartments at kadikoy in istanbul RG-320
Price $138,000

RG-320- آپارتمانهای آماده برای انتقال درkadikoy شهراستانبول


the largest mixed use project in istanbul RG-254
Price $128,000

RG-254 - تجربه زندگی مدرن در بزرگترین پروژه در کادیکوی جدید


Scrolling Top
whatsapp whatsapp,brand wb cc0 jeh4x8