مجتمع مسکونی

187 Properties Found

SEARCH PROPERTY
Price $40,000

RG-654- آپارتمانهای فروشی درمجتمع مسکونی در کپز ، آنتالیا


Price $77,000

RG-587-آپارتمانهای فروشی با مسافت کوتاه پیاده تا ساحل


Price $55,000

RG-577- آپارتمانهای مدرن در مناطق مرفه نشین آوسالار


Price $359,000

RG-348- چشم انداز جدید زندگی و سرمایه گذاری در استانبول


Price $77,000

RG-639- آپارتمان در یک مجتمع مسکونی در لیمان ،آنتالیا


Price $195,000

RG-638- خانه ای مستقل با استخر خصوصی در آنتالیا


Price $200,000

RG-633- آپارتمانهای لوکس برای فروش اقساطی در آنتالیا


Price $77,000

RG-632- فروش آپارتمانهای لوکس در کُنیالتی - آنتالیا


Price $45,000

RG-631- آفروش آپارتمانهای بزرگ در کِپِز - آنتالیا


Price $107,000

RG-630- فروش اقساطی آپارتمان دوبلکس در مرکز آنتالیا


whatsapp whatsapp,brand wb cc0 jeh4x8