اداری

31 Properties Found

SEARCH PROPERTY
Price $359,000

RG-348- چشم انداز جدید زندگی و سرمایه گذاری در استانبول


Price $219,000

RG-372- ارزشمند ترین پروژه مسکونی در مرکز شهر استانبول


Price $114,000

RG-361-مجتمع تجاری با بیشترین تعداد متقاضی در مرکز استانبول


Price $90,000

RG-336- ملکی منحصر به فرد درمکانی رو به پیشرفت


Price $66,000

RG-335- پروژه ای با بیشترین متقاضی در Basin Express استانبول


Price $75,000

RG-333- پروژه ای با موقعیت مکانی مرکزی دارای قیمت های مناسب


Price $62,000

RG- 331- فرصت سرمایه گذاری در مکانی منحصر به فرد


Price $126,000

RG-345- برنده جایزه بهترین پروژه در بخش آسیایی استانبول


Price $693,000

RG-353- برترین و خاص ترین پروژه در شیشلی،استانبول


Price $85,000

RG-357 یک پروژه مناسب برای اقامت و سرمایه گذار ی…


whatsapp whatsapp,brand wb cc0 jeh4x8