کادیکوی

3 Properties Found

SEARCH PROPERTY
Price $191,000

RG-370- یک پروژه زیبا دارای نمای بُسفُر در کادیکوی استانبول


Price $163,000

RG-346- با زندگی شگفت انگیز در Kadıköy، به خود پاداش دهید


Price $95,000

RG-320- آپارتمانهای آماده برای انتقال درkadikoy شهراستانبول


whatsapp whatsapp,brand wb cc0 jeh4x8