شیشلی

5 Properties Found

SEARCH PROPERTY
Price $359,000

RG-348- چشم انداز جدید زندگی و سرمایه گذاری در استانبول


Price $693,000

RG-353- برترین و خاص ترین پروژه در شیشلی،استانبول


Price $384,000

RG-081 - فرصت استثنایی برای سرمایه گذاری در مرکز شهر استانبول


Price Call Us

RG-054 - پروژه ای بی نظیر در نقطه تلاقی گذشته و آینده…


Price $315,000

RG-208 - لوکسترین و معتبرترین پروژه ساختمانی در مرکز استانبول


whatsapp whatsapp,brand wb cc0 jeh4x8