مرادپاشا

5 Properties Found

SEARCH PROPERTY
Price $524,000

RG-637- فروشگاه تجاری برای فروش در منطقه مرادپاشا ، آنتالیا


Price $83,000

RG-621- آپارتمانهای فروشی در منطقه مرادپاشا -آنتالیا


Price $181,000

RG-620- آپارتمانهای لوکس در 700 متری دریا در آنتالیا


Price $121,000

RG-619- آپارتمانهای لوکس قیمت مناسب در مرادپاشا - آنتالیا


Price $38,000

RG-618- فروش آپارتمانهای دنج در مرادپاشا -آنتالیا


whatsapp whatsapp,brand wb cc0 jeh4x8