عثمان قاضی

3 Properties Found

SEARCH PROPERTY
Price $54,000

RG-605- بهترین فرصت زندگی و سرمایه گذاری در عثمان قاضی بورسا


Price $68,000

RG-604- آپارتمان هایی با نمای بی نظیر اولوداغ در بورسا


Price $62,000

RG-602- سبک معماری مدرن در نزدیکی مرکزشهر بورسا


whatsapp whatsapp,brand wb cc0 jeh4x8