آنتالیا

28 Properties Found

SEARCH PROPERTY
Price $40,000

RG-654- آپارتمانهای فروشی درمجتمع مسکونی در کپز ، آنتالیا


Price $1,120,000

RG-640- ویلای لوکس و مدرن با امکانات اجتماعی خاص خود


Price $77,000

RG-639- آپارتمان در یک مجتمع مسکونی در لیمان ،آنتالیا


Price $195,000

RG-638- خانه ای مستقل با استخر خصوصی در آنتالیا


Price $524,000

RG-637- فروشگاه تجاری برای فروش در منطقه مرادپاشا ، آنتالیا


Price $578,000

RG-636- فروشگاه تجاری فروشی در کونیالتی ، آنتالیا


Price $317,000

RG-635- ویلاهای لوکس و مستقل برای فروش در کوندو ، آنتالیا…


Price $426,000

RG-634- ویلاهای مدرن برای فروش در کنییالتی ، آنتالیا


Price $200,000

RG-633- آپارتمانهای لوکس برای فروش اقساطی در آنتالیا


Price $77,000

RG-632- فروش آپارتمانهای لوکس در کُنیالتی - آنتالیا


whatsapp whatsapp,brand wb cc0 jeh4x8