عقارات تركيا, عقارات للبيع في تركيا, الاستثمار في اسطنبول, عقارات باشاك شهير, شراء عقارات في تركيا, buy house istanbul, buy property turkey, property in turkey, عقارات في تركيا, real estate news, اخبار العقارات, real estate turkey, عقارات تركيا

ما با کمال میل شما را برای سرمایه گذاری و خرید زمین در شهر استانبول راهنمایی میکنیم گزارش یک ماهه بعد از خرید ملک، به علاوه پیگیری وضعیت زمین و نواحی اطراف

▶ مساحت زمین های کشاورزی بین 1000 تا 60000 متر مربع میباشند. ▶ مساحت زمین های دارای جواز ساختمان بین 400 تا 1200 متر مربع میباشند.

انواع زمین

عقارات تركيا, عقارات للبيع في تركيا, الاستثمار في اسطنبول, عقارات باشاك شهير, شراء عقارات في تركيا, buy house istanbul, buy property turkey, property in turkey, عقارات في تركيا, real estate news, اخبار العقارات, real estate turkey, عقارات تركيا
عقارات تركيا, عقارات للبيع في تركيا, الاستثمار في اسطنبول, عقارات باشاك شهير, شراء عقارات في تركيا, buy house istanbul, buy property turkey, property in turkey, عقارات في تركيا, real estate news, اخبار العقارات, real estate turkey, عقارات تركيا
عقارات تركيا, عقارات للبيع في تركيا, الاستثمار في اسطنبول, عقارات باشاك شهير, شراء عقارات في تركيا, buy house istanbul, buy property turkey, property in turkey, عقارات في تركيا, real estate news, اخبار العقارات, real estate turkey, عقارات تركيا
عقارات تركيا, عقارات للبيع في تركيا, الاستثمار في اسطنبول, عقارات باشاك شهير, شراء عقارات في تركيا, buy house istanbul, buy property turkey, property in turkey, عقارات في تركيا, real estate news, اخبار العقارات, real estate turkey, عقارات تركيا
عقارات تركيا, عقارات للبيع في تركيا, الاستثمار في اسطنبول, عقارات باشاك شهير, شراء عقارات في تركيا, buy house istanbul, buy property turkey, property in turkey, عقارات في تركيا, real estate news, اخبار العقارات, real estate turkey, عقارات تركيا

زمین های کشاورزی در نزدیکی کانال استانبول

ما بهترین قیمت ها را برای زمین های کشاورزی در نزدیکی کانال استانبول به شما پیشنهاد میکنیم. بیشتر این زمین ها در نزدیکی استانبول بوده و در آینده نزدیک در طرح هادی قرار خواهند گرفت.

قیمت زمین ها در مناطقی مانند سیلیوری و چاتالجا از حدود 120 لیر برای هر متر مربع شروع میشوند.

فراهم کردن بهترین خدمات هدف اصلی ماست.

عقارات تركيا, عقارات للبيع في تركيا, الاستثمار في اسطنبول, عقارات باشاك شهير, شراء عقارات في تركيا, buy house istanbul, buy property turkey, property in turkey, عقارات في تركيا, real estate news, اخبار العقارات, real estate turkey, عقارات تركيا

زمین های دارای جواز ساختمان

در بهترین و پویا ترین مناطق

ما بهترین قیمت ها را برای زمین های کشاورزی در نزدیکی کانال استانبول به شما پیشنهاد میکنیم. بیشتر این زمین ها در شهر استانبول واقع شده اند و توسط دولت ترکیه سرویس دهی میشوند.

قیمت زمین ها در مناطقی مانند آرناووت کوی، بیلیکدوزو و بویوک چکمجه از حدود 300 لیر شروع میشوند.

فراهم کردن بهترین خدمات هدف اصلی ماست.

عقارات تركيا, عقارات للبيع في تركيا, الاستثمار في اسطنبول, عقارات باشاك شهير, شراء عقارات في تركيا, buy house istanbul, buy property turkey, property in turkey, عقارات في تركيا, real estate news, اخبار العقارات, real estate turkey, عقارات تركيا

چرا Realty Group ؟

عقارات تركيا, عقارات للبيع في تركيا, الاستثمار في اسطنبول, عقارات باشاك شهير, شراء عقارات في تركيا, buy house istanbul, buy property turkey, property in turkey, عقارات في تركيا, real estate news, اخبار العقارات, real estate turkey, عقارات تركيا
عقارات تركيا, عقارات للبيع في تركيا, الاستثمار في اسطنبول, عقارات باشاك شهير, شراء عقارات في تركيا, buy house istanbul, buy property turkey, property in turkey, عقارات في تركيا, real estate news, اخبار العقارات, real estate turkey, عقارات تركيا
عقارات تركيا, عقارات للبيع في تركيا, الاستثمار في اسطنبول, عقارات باشاك شهير, شراء عقارات في تركيا, buy house istanbul, buy property turkey, property in turkey, عقارات في تركيا, real estate news, اخبار العقارات, real estate turkey, عقارات تركيا

خدمات ما

عقارات تركيا, عقارات للبيع في تركيا, الاستثمار في اسطنبول, عقارات باشاك شهير, شراء عقارات في تركيا, buy house istanbul, buy property turkey, property in turkey, عقارات في تركيا, real estate news, اخبار العقارات, real estate turkey, عقارات تركيا
how to get turkish citizenship
عقارات تركيا, عقارات للبيع في تركيا, الاستثمار في اسطنبول, عقارات باشاك شهير, شراء عقارات في تركيا, buy house istanbul, buy property turkey, property in turkey, عقارات في تركيا, real estate news, اخبار العقارات, real estate turkey, عقارات تركيا
Scrolling Top
whatsapp whatsapp,brand wb cc0 jeh4x8