خرید واحدهای لوکس
با گارانتی اجاره به مدت ۲۰سال
شروع قیمت واحد ها از $ 290.000